Фотосинтез

Фотосинтез — це фундаментальний біологічний процес, завдяки якому зелені рослини, водорості та деякі бактерії перетворюють світлову енергію на хімічну. Відбувається у клітинах організмів, що містять хлорофіл — пігмент, що поглинає світло.

Для фотосинтезу потрібні світло, вода та вуглекислий газ. Вода поглинається корінням і транспортується до листків через ксилему. Вуглекислий газ проникає в листки через продихи — особливі щілини, сформовані продиховими клітинами. Світло поглинається хлорофілом та іншими фотосинтетичними пігментами. Результатом фотосинтезу є утворення глюкози та виділення кисню в атмосферу.

Фази фотосинтезу

Процес включає дві основні фази фотосинтезу:

  1. Світлова. Відбувається в тилакоїдних мембранах хлоропластів. Ключовими компонентами є фотосистеми I та II, які поглинають світло і збуджують електрони. Процес включає розщеплення води (фотоліз) на кисень, протони та електрони. Цей етап є джерелом кисню, який виділяється в атмосферу. Далі відбувається синтез АТФ (аденозинтрифосфату) і НАДФН (нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату). Енергія світла перетворюється на хімічну у вигляді цих молекул, які використовуються у темновій фазі.
  2. Темнова (цикл Кальвіна). Відбувається у стромі хлоропластів. Тут не потрібне світло — реакції можуть протікати у темряві. У цій фазі фіксується вуглекислий газ за рахунок особливого ферменту (рибулозобісфосфаткарбоксилаза/оксигеназа), який приєднує CO2 до рибулозо-1,5-бісфосфату. Далі формується глюкоза: через серію хімічних реакцій утворюються вуглеводи, які служать енергетичним запасом для рослин.

Де відбувається фотосинтез

Процес відбувається в особливих органелах клітин рослин і водоростей, що називаються хлоропластами. Вони містять хлорофіл та інші пігменти, які поглинають сонячне світло. У вищих рослин вони зосереджені у листках, особливо клітинах мезофілу.

Основне місце, де відбувається фотосинтез, — зелені частини рослин, особливо листя. Клітини листка містять багато хлоропластів, зокрема в палисадній паренхімі. Вони розташовані під верхнім епідермісом листка, що забезпечує легке проникнення світла. Крім того, фотосинтез може відбуватися в зелених стеблах та інших частинах рослин, які містять хлорофіл.

Що таке фотосинтез? Він є не лише ключовим біологічним процесом, але й основою для сталого розвитку сільського господарства. Цей процес допомагає підвищити продуктивність аграрного сектору та зберегти природні ресурси. Відіграє важливу роль у продукції біомаси, підтримці екосистем та стійкості до змін клімату.

Плануєте масштабування бізнесу або потрібні кошти на купівлю техніки? На сайті AgroApp зібрані найкращі кредитні пропозиції та програми банків України для сільського господарства. Залишайте заявку на отримання кредиту, і протягом 24 годин отримуйте попереднє рішення банку про фінансування вашого бізнесу!

Швидке кредитування для вашого агробізнесу

Подати заявку