Родючість ґрунтів

Родючість ґрунтів

Родючість ґрунтів це здатність ґрунтів забезпечувати рослини під час росту та розвитку всіма необхідними умовами.

Види родючості:

 1. Природна або натуральна — це рівень родючості, який є властивим певному типу ґрунту в природних умовах, без додаткового внесення добрив або інших матеріалів з боку людини. Додатково вирізняють потенційну родючість, що характеризується наявністю поживних речовин як у доступній, так і у недоступній для рослин формі.
 2. Штучна — це рівень поживності ґрунту, який досягається шляхом внесення добрив, компосту, органічного матеріалу та інших активних речовин. У чистому вигляді проявляється при виготовленні субстратів для вирощування рослин в оранжереях і парниках.
 3. Ефективна — поєднання природної та штучної родючості, що вимірюється врожайністю сільськогосподарських культур. Залежить не тільки від типу ґрунту, що використовується для рослинництва, але й рівня розвитку науки та технологій, і використанням їх у сільському господарстві.

Родючість ґрунту залежить від:

 • достатньої кількості вологи;
 • вмісту поживних речовин, мікроорганізмів.
 • температурних умов; 
 • щільності; 
 • окислення мінеральними сполуками;

Погіршують родючість ґрунтів наступні фактори:

 • надмірне порушення структури (оранка);
 • недотримання сівозміни;
 • використання синтетичних добрив, пестицидів і гербіцидів, які накопичуються в ґрунті і руйнують його екосистему; 
 • ерозія, засолення.

Найбільш родючі ґрунти України — чорноземи. Займають майже 65% території країни. Розташовані переважно в південних і центральних областях. Мають 6-9% гумусу, нейтральний pH, збалансований вміст азоту, калію та фосфору.

Крім чорноземних, найбільш поширеними є дерново-підзолисті та сірі лісові ґрунти. Переважають у північних і західних областях. Вміст гумусу менше 3%, pH кислий або слабокислий (4-6). Потребують підвищеної уваги.

Відновлення родючості ґрунту

Збереження корисного балансу поживних речовин у ґрунті — ключовий аспект у забезпеченні родючості та високої врожайності.

Основні заходи для відновлення родючості ґрунтів:

 • сівозміни (послідовні зміни культур на одній ділянці поля);
 • правильна агротехнічна обробка;
 • внесення органічних і мінеральних добрив відповідно до потреб культури;
 • вапнування (розкислення);
 • посів багаторічних трав і сидератів;
 • боротьба з надлишковим зволоженням ґрунтів (дренаж).

Потрібні кошти на відновлення родючості ґрунту? Залишайте заявку на отримання кредиту на сайті AgroApp, де представлені найкращі кредитні програми українських банків для аграріїв. Попереднє рішення про фінансування свого господарства ви отримаєте вже протягом 24 годин!

Швидке кредитування для вашого агробізнесу

Подати заявку